Γιατί να επιλέξετε το ISO 9001:2015 ως σημείο εκκίνησης για την επιχείρησή σας

Η εφαρμογή όλων των στοιχείων ενός προτύπου διαχείρισης ποιότητας μπορούν να
βοηθήσουν την επιχείρησή σας. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα σημεία του προτύπου
ISO 9001:2015 που θα μπορέσουν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τη δική σας.

Για τους περισσότερους επιχειρηματίες, η εφαρμογή και η πιστοποίηση ISO δεν είναι
στις άμεσες προτεραιότητές τους. Οι συνεχείς οικονομικές, λειτουργικές και
κοινωνικοοικονομικές πιέσεις, δεν αφήνουν χρόνο στον επιχειρηματία να
αξιολογήσει τη σχέση κόστους-οφέλους για όλες τις πιθανές επενδύσεις τους. Μια
από αυτές είναι το ISO.

Το ISO βοηθάει ουσιαστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, στη βελτίωση
της παραγωγικότητας και στην κατανόηση και αξιολόγηση του ανταγωνισμού.

Η πιστοποίησή σύμφωνα με το πρότυπο, προφανώς προσελκύει οφέλη από τη φήμη
και είναι ένα εισιτήριο για υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
οι μη πιστοποιημένες εταιρείες σίγουρα δεν μπορούν να κατακτήσουν.
6 κύρια ανταποδοτικά σημεία του προτύπου ISO 9001:2015

1. Συστήστε τις διαδικασίες

Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης και υλοποίησης στην επιχείρησή σας μπορούν να
αποφέρουν μεγάλα οφέλη καθώς αυτή αναπτύσσεται. Ο καθορισμός κοινών
διαδικασιών στην αρχή θα οδηγήσει σε συνέπεια στα προϊόντα και τις υπηρεσίες,
γεγονός που θέτει ένα καλό υπόβαθρο για επέκταση και μελλοντική ανάπτυξη.
Εξοικονομήστε χρόνο, κόστος και εξασφαλίστε την παράδοση. Έχοντας
διαδικασίες που είναι καλά προδιαγεγραμμένες και καλά τεκμηριωμένες, βοηθάτε
στη γρήγορη παράδοση των υπηρεσιών ή προϊόντων σας αλλά και στην άμεσή
ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων στην κουλτούρα της επιχείρησής σας.

2. Ο κύκλος PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Η θεμελιώδης βάση του προτύπου ISO 9001 βασίζεται στο πρότυπο PDCA του
Edward Deming. Αν εφαρμοστεί αποτελεσματικά μπορεί να ωφελήσει οποιοδήποτε
είδος επιχείρησης, τόσο μικρή όσο και μεγάλη.

Δημιουργείτε μια κουλτούρα “προσεκτικού σχεδιασμού, συστηματικής
παρακολούθησης και συνεχούς ρύθμισης των ενεργειών σας” κάνοντας πιο εύκολη
την εργασία των υπαλλήλων και ικανοποιώντας διαρκώς τους πελάτες.

3. Aύξηση των πωλήσεων σας χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 9001

Χρησιμοποιώντας τις πολύτιμες απόψεις των πελατών σας τροφοδοτείται μια
διαδικασία διορθωτικών ενεργειών, η οποία οδηγεί σε συνεχή βελτίωση, στη
δημιουργία σχέσεων με υπάρχοντες πελάτες και στην προσέλκυση νέων πελατών.
Τόσο οι δημόσιοι όσο και η ιδιωτικοί διαγωνισμοί απαιτούν το πρότυπο ISO 9001
ως προκριματικό για τη διαδικασία προμηθειών τους

4. Ανάπτυξη προσεκτικής νοοτροπίας σε κινδύνους και ευκαιρίες

Ο κίνδυνος και οι ευκαιρίες είναι η τελευταία εισαγωγή στο ISO 9001: 2015. Αυτό
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν πιθανούς και τρέχοντες κινδύνους και να
τους αντιμετωπίζουν προτού είναι πολύ αργά. Αυτό είναι ένα τα βασικά στοιχεία μιας
επιτυχημένης επιχείρησης.

5. Να ελέγχετε τη διαχείριση αλλαγών

“Η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στον 21ο αιώνα”.Η αδυναμία χειρισμού των
αλλαγών και η ανάλογη προσαρμογή είναι ένας από τους κύριους λόγους που πολλές
επιχειρήσεις δεν επιβιώνουν μέσα στα πρώτα δύο χρόνια της ύπαρξής τους.

6. Καθορισμός στόχων

Οι στόχοι είναι θεμελιώδη στοιχεία του προτύπου ISO 9001: 2015
Οι επιχειρήσεις που καλλιεργούν την κουλτούρα της στοχοθέτησης, της
αναθεώρησης των στόχων και του σχεδιασμού επίτευξής τους, είναι αυτές που
σίγουρα αναπτύσσονται και επιβιώνουν.

Χρήστος Τελειώνης
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης
www.toolit.gr

Πηγή: https://www.iso.org/news

SHARE