Γιατί η Moodys αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου σε Βa2 από Ba3

 

H Moodys αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου σε Βa2 από Ba3, θέτοντας σταθερό outlook από θετικό.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση του αξιόχρεου οφείλεται σε δυο παράγοντες:

Πρώτον, στην συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, καθώς η ρευστοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας μέσω της πώλησης των υγιών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχει μειώσει σημαντικά τα συστημικά ρίσκα από τον τραπεζικό τομέα.

Δεύτερον, η θετική θεμελιώδης τάση όσον αφορά στον ισολογισμό της κυβέρνησης, με ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα, άσχετα από την έκτακτη δαπάνη που σχετίζεται με τη συναλλαγή της Συνεργατικής Τράπεζας.

Το σταθερό outlook οφείλεται στην ισορροπία μεταξύ της ισχυρής δημοσιονομικής δυναμικής και των πιέσεων για υψηλότερες δημόσιες δαπάνες. Επίσης, αντανακλά την αβεβαιότητα όσον αφορά στην κλίμακα που τα νέα νομικά εργαλεία θα επιτρέψουν σημαντική μείωση στα κόκκινα δάνεια.

SHARE