ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εσοδα ένα δισ. από τις παραχωρήσεις την επόμενη δεκαετία

Έσοδα περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα έχει την επόμενη δεκαετία ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τα μερίσματα των συμβάσεων παραχώρησης σύμφωνα με έκθεση της Alpha Finance οι αναλυτές της οποίας «βλέπουν» περιθώριο ανόδου περί το 53% για τη μετοχή της εισηγμένης, με σύσταση Outperform και τιμή – στόχο τα 7,80 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως, μάλιστα, επισημαίνεται στην έκθεση, ενώ οι δύο παραχωρήσεις οδικών αξόνων (Νέα Οδός, Κεντρική Οδός) συνεισφέρουν σήμερα περί τα 30 εκατ. ευρώ σε ετήσια μερίσματα, τα αντίστοιχα μερίσματα από τη διαχείριση του αεροδρομίου στο Καστέλι μπορεί να φτάνουν και τα 23 εκατ. ευρώ (60 εκατ. ευρώ για όλους τους μετόχους της εταιρείας διαχείρισης στην οποία συμμετέχουν το ελληνικό δημόσιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ινδική GMR). Επισημαίνεται πως ο όμιλος έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να μεταφέρει σε ξεχωριστή θυγατρική εταιρεία τις δραστηριότητες στον τομέα παραχωρήσεων.

Οι αναλυτές της Alpha Finance υποστηρίζουν πως οι παραχωρήσεις αποτελούν πλέον σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς συνεισέφεραν το 14% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και το 33% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2018. Εκτός από το 100% των θυγατρικών Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει και το 32,5% της εταιρείας διαχείρισης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου.

Η σύμβαση παραχώρησης εγκρίθηκε πρόσφατα από την Βουλή με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας το 2023. Στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου περιλαμβάνεται το 17% της εταιρείας διαχείρισης της Ολυμπίας Οδού, οι δραστηριότητες στον τομέα θέσεων στάθμευσης καθώς και οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη διαχείριση απορριμμάτων.

Πρόκειται για την εν λειτουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και τις υπό κατασκευή μονάδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η ετήσια αύξηση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες που συμμετέχει, πλειοψηφικά ή μειοψηφικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται πως θα κινηθεί κοντά στο 2%. Αν συμπεριληφθεί και η δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τότε ο τομέας παραχωρήσεων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται πως θα έχει μέση ετήσια αύξηση εσόδων κοντά στο 5% για την περίοδο 2018 – 2022.

Το περιθώριο EBITDA του τομέα παραχωρήσεων εκτιμάται πως θα κινηθεί κοντά στο 48% μέχρι το 2022. Οσο για τα ετήσια μερίσματα από τη Νέα Οδό (διαχειρίζεται την Ιόνια Οδό και το τμήμα Μεταμόρφωση – Σκάρφεια του ΠΑΘΕ) και την Κεντρική Οδό (διαχειρίζεται τον Αξονα Κεντρικής Ελλάδας) προβλέπεται πως θα παραμείνουν στα 30 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028. Από το 2029 αναμένεται, όμως, να διπλασιαστούν στα 60 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι τη λήξη της παραχώρησης, καθώς θα έχει αποπληρωθεί το σημαντικότερο τμήμα του δανεισμού.

Ειδικά για το Καστέλι, οι αναλυτές της Alpha Finance τονίζουν πως τα πρόσθετα οφέλη από τη διαχείριση του νέου αεροδρομίου, δηλαδή εκτός των μερισμάτων, μπορεί να αποδειχθούν καταλύτης για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόσθετα έσοδα μπορεί να έχει ο όμιλος π.χ. από τη διαχείριση των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών.

Τα έσοδα του ομίλου αναμένεται να μειωθούν κατά 3% ετησίως στην περίοδο ως το 2022, λόγω συρρίκνωσης του τομέα κατασκευών, ενώ το EBITDA σε ενοποιημένη βάση αναμένεται να σημειώσει ετήσια αύξηση 9% για την ίδια περίοδο και να διαμορφωθεί στα 39 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022.

SHARE