Γ. Χαντζηνικολάου: «Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη για νέο ξεκίνημα»

«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα», τόνισε πριν από λίγο ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, αναφερόμενος στις νέες προοπτικές που ανοίγονται τόσο για την ίδια όσο και για το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο κ. Χαντζηνικολάου ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 1,37% 2,95 επέστρεψε στην κερδοφορία το 2018 και πλέον έχουν τεθεί τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη έκδοση ομολόγου τύπου Tier II από την Πειραιώς, ο κ. Χαντζηνικολάου τόνισε ότι η πρώτη έκδοση από ελληνική τράπεζα προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον και άνοιξε τον δρόμο για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, ενισχυμένη τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας, είναι έτοιμη να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου, συμπληρώνοντας: «Για την Τράπεζα Πειραιώς η συγκυρία αυτή αποτελεί ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η OMIΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Συνέλευσή μας διεξάγεται σε περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την Ελλάδα, αλλά και για την Τράπεζα Πειραιώς.

Το 2018 ήταν έτος ανάπτυξης για τη χώρα, καθώς η ελληνική οικονομία σημείωσε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της κατά 1,9%.

Επιπλέον, στις αρχές του 2019, η Ελλάδα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, με ομόλογα 5ετούς και 10ετούς διάρκειας που προσέλκυσαν υψηλό ενδιαφέρον εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2019 παραμένουν θετικές, παρά την αβεβαιότητα που προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον.

Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί περίπου 1,5% με 2% το 2019, με βασικούς άξονες τις επιχειρηματικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και την κατανάλωση.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και αυτό είναι εμφανές σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα στα θέματα ρευστότητας, με εισροές καταθέσεων, μηδενισμό χρήσης του έκτακτου μηχανισμού άντλησης ρευστότητας ELA και ικανοποιητική και αυξανόμενη πρόσβαση στην αγορά.

Βέβαια, η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων παραμένει η κύρια προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες.

Το 2018, στο θέμα αυτό υπήρξαν επιταχυνόμενα βήματα προόδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει τόσο το θεσμικό πλαίσιο που έχει εμπλουτισθεί όσο και οι σημαντικές δράσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής αυτής, ώστε να επιτύχουμε την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου όσο το δυνατό ταχύτερα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίσαμε το 2018 τη μεγάλη προσπάθεια για επιστροφή σε αποδόσεις για τους μετόχους μας και ενδυνάμωση του ισολογισμού μας, πάντα με αποφασιστικότητα και με δράση εντός πλαισίου ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης.

Η προσπάθεια έχει αρχίσει να παράγει καρπούς, και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρονιά, το 2018 η Τράπεζα επέστρεψε σε κερδοφορία. Και, το πιο σημαντικό, τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας έχουν τεθεί.

Παράλληλα, η Τράπεζα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές, τόσο για χρηματοδότηση όσο και για κεφαλαιακή ενίσχυση, με την πρώτη από την έναρξη της κρίσης δημόσια έκδοση Τier 2 ομολόγου από ελληνική τράπεζα στα μέσα Ιουνίου, εκδίδοντας €400 εκατ, σε μια διαδικασία που προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή προσοχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενισχυμένη τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας, είναι έτοιμη να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η συγκυρία αυτή αποτελεί ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Για εμάς οι στόχοι της ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό μοντέλο μας όσο και με τις αξίες μας.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη και τη συμβολή σας στην πορεία της Τράπεζας κατά τη διάρκεια και του 2018.

SHARE