Frigoglass: Κέρδη 2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο – Αύξηση 18,8% στις πωλήσεις

Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης, εμφάνισε το α’ τρίμηνο του 2019 η Frigoglass.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία για το α’ τρίμηνο, τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,03 εκατ. ευρώ, έναντι των ζημιών ύψους 3,671 εκατ. που είχε εμφανίσει το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 18,8% στα 125,56 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 40,4% στα 18,42 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 57,4% στα 12,99 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
“Το 2019 αποτελεί άλλο ένα έτος που ξεκίνησε δυναμικά για την εταιρεία μας. Αξιοποιώντας την ανοδική πορεία του 2018, πετύχαμε διψήφια αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει τη σταθερή μας προσήλωση στη στρατηγική συνεργασία με τις εταιρείες αναψυκτικών και ποτών, μέσω καινοτόμων, ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις της αγοράς και υψηλής ποιότητας επαγγελματικών ψυγείων, καθώς και στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Λαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητάς μας και να βελτιώσουμε την κοστολογική μας δομή, εξορθολογίζοντας περαιτέρω την παραγωγική μας βάση. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενισχύουν τις προσδοκίες μας για αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους το 2019.”

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Οπως αναφέρει η εταιρεία η Frigoglass πέτυχε ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο και ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για το 2019.
Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,8% στο τρίμηνο, σε €125,6 εκατ., παρά την υψηλή συγκριτική βάση το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσ
ι. Η αύξηση των πωλήσεων αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και τη ζήτηση για γυάλινες φιάλες και την αύξηση τιμών στον κλάδο Υαλουργίας.
Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) ανήλθε σε €29,5 εκατ., μια αύξηση της τάξης του 30,4%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά περίπου 210 μονάδες βάσης, σε 23,5%, ως αποτέλεσμα της καλύτερης απορρόφησης του σταθερού κόστους, της εξοικονόμησης του κόστους των πρώτων υλών και των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών βελτίωσης της παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια επαγγελματικών ψυγείων. Ένας άλλος παράγοντας ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου κέρδους ήταν η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας και οι πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών.
Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 9,8%, σε €11,1 εκατ., λόγω της αύξησης των σχετιζόμενων με εγγυήσεις δαπανών, απόρροια της αύξησης των πωλήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεως βελτιώθηκαν κατά περίπου 70 μονάδες βάσης, σε 8,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων.
Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40,4%, σε €18,4 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται κατά 230 μονάδες βάσης, σε 14,7%.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €5,9 εκατ., έναντι €4,9 εκατ. πέρυσι, επηρεασμένα από καθαρές συναλλαγματικές ζημίες λόγω της υπερτίμησης του Νάιρα Νιγηρίας. Τ
ο πρώτο τρίμηνο του 2018, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ενισχύθηκαν από τα κέρδη που επέφερε η υποτίμηση του Νάιρα στις απαιτήσεις που είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,0 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €3,7 εκατ. πέρυσι. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν αρνητικές, ανερχόμενες σε €12,4 εκατ., έναντι αρνητικών ροών ύψους €3,4 εκατ. πέρυσι. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει το εποχιακά υψηλό κεφαλαίο κίνησης λόγω του ισχυρού πρώτου τριμήνου.
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 8,9%, ανερχόμενο σε €136,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποθεμάτων, λόγω της μεγάλης ζήτησης τους επόμενους μήνες, και των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω της αύξησης των πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Συνεπώς, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €244,2 εκατ., έναντι €229,8 εκατ. τον Μαρτίου του 2018.

Eπιχειρηματική Προοπτική

Οπως αναφέρει η Frigοglass στην ανακοίνωσή της, σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου και της συνεχιζόμενης δυναμικής στους πρώτους μήνες του δευτέρου τριμήνου, εκτιμάται οτι θα επιτευχθεί αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του συγκριτικού περιθωρίου κέρδους για δεύτερο συνεχόμενο έτος μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

Το 2019, ορισμένες από τις εταιρείες αναψυκτικών, με τις οποίες έχει στρατηγική συνεργασία, αξιοποιήσαν νωρίτερα τις ετήσιες κεφαλαιακές δαπάνες τους για επαγγελματικά ψυγεία προκειμένου να επωφεληθούν από τις θετικές τάσεις στις αγορές δραστηριοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Frigοglass αύξησε την παραγωγή της  ώστε να υποστηρίξουμε τους πελάτες της.

Στον κλάδο Υαλουργίας, αναμένει αύξηση των πωλήσεων για γυάλινες φιάλες, λόγω των ισχυρών βασικών μεγεθών της αγοράς αναψυκτικών και ποτών, της αύξησης της δυναμικότητας στον τομέα της μπύρας και των νέων προϊόντων των πελατών της.

Στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, υλοποιεί πρωτοβουλίες που θα της επιτρέψουν τη περαιτέρω εξοικονόμηση του κόστους πρώτων υλών, την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής της βάσης. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών θα βελτιώσουν το περιθώριο κέρδους στον κλάδο Υαλουργίας για το 2019.

Η εκτίμηση της Frigοglass για το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών, για το σύνολο του έτους, παραμένει στο επίπεδο των €25-30 εκατ.

SHARE