Φρένο στα επιδόματα: Σε δύο δόσεις οι 2000 για γεννήσεις – Από 5, 12 τα χρόνια παραμονής ξένων – Χωρίς σχολείο, stop στο επίδομα στέγασης

Aναρτήθηκε  σε δημόσια διαβούλευση (σ.σ έως τις 10 Ιανουαρίου)  το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις«.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις αρχικές διατάξεις που αφορούν στην καταβολή του επιδόματος μητρότητας σε δύο δόσεις των 1000 ευρώ και στην αύξηση του χρόνου παραμονής στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, αλλά και του επιδόματος στέγασης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το επίδομα μητρότητας των 2.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα δίνεται σε δυο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, η πρώτη αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, ενώ για την επόμενη δεν αναφέρεται ο χρόνος καταβολής της.
Όσον αφορά τους δικαιούχους από τρίτες χώρες για τα επιδόματα μητρότητας, παιδιού και στέγασης ανεβαίνει το όριο παραμονής νόμιμα και μόνιμα στη χώρα από τα 10 χρόνια που περιλάμβαναν οι αρχικές διατάξεις σε 12. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι 5 χρόνια.
Στο σχέδιο νόμου προστίθεται επίσης η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών των οικογενειών που λαμβάνουν το επίδομα στέγασης, αλλά και πραγματική φοίτηση τους. «Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.
Για όλα τα επιδόματα διευκρινίζεται ότι για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 τα επιδόματα χορηγούνται εφόσον οι δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν, οπότε ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Όσοι έλαβαν κάποιο επίδομα το 2019 με την 5ετή παραμονή στη χώρα θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν κανονικά για τα επόμενα χρόνια.
SHARE