Fourlis: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ

Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ύψους 0,10 ευρώ, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Fourlis.

Αναλυτικά, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 37.959.531 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 51.807.314 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2019.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2019, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019, πρότεινε τα ακόλουθα:
α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 568.442,64 ευρώ.
β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 568.714,63 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
Θέμα 5ο: Ανακοίνωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου μέλους
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο κ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εισηγείται να εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος ως νέο μέλος του Επιτροπής Ελέγχου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος. 
Ο κ. Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.590.365 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης οκτώ ευρώ (€8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών.
Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν να ανέρχεται στις 2.590.365 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή. 
H Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και: α) ενέκρινε την αγορά από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών, μέχρι του αριθμού των 2.590.365 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 14.06.2021, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, αλλά εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.
Θέμα 7ο: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ένα και σαράντα λεπτών (5.180.731,40€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ογδόντα ενός λεπτών (0,81€).
Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (41.963.924,34€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερις (51.807.314) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (0,81) η καθεμιά μετοχή.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) την Τετάρτη 24.07.2019, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου την Τρίτη 23.07.2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου την Δευτέρα 29.07.2019.
Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο, συνεπεία της προπεριγραφομένης μειώσεως, μετοχικό κεφάλαιο επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.
Συνακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 23, όπου θα γίνεται αναφορά στην περί της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την κατόπιν αυτού διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως: «23.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 14η Ιουνίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ένα και σαράντα λεπτών (5.180.731,40€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10) και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (41.963.924,34€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (51.807.314) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,81) της κάθε μετοχής.»
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.
Θέμα 8ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με σχέδιο, που τέθηκε υπόψη των κ.κ. μετόχων.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

SHARE