Forthnet: Στα €49,153 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών

Στα 49,153 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής τριάντα 30.000 μετατρέψιμων ομολογιών.

Ειδικότερα, αναφορικά με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, η Forthnetα ανακοίνωσε το εξής:

1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής τριάντα χιλιάδων (30.000) Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) και εκδίδονται συνολικά τριάντα χιλιάδες (30.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Νέες Μετοχές”), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 482/26.02.2018 απόφασή του, διαπίστωσε και πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στον δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (€49.153.742,10) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες επτά (163.845.807) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της

SHARE