Ευρωσύμβουλοι: Καμία συμμετοχή στην “Γνώμων Πληροφορικής”

Στην πώληση 141.890 μετοχών (ήτοι ποσοστού 25,96%) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  “Γνώμων Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία”, με διακριτικό τίτλο “Γνώμων Α.Ε.” η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση 21, τις οποίες είχε στην κυριότητα της, προέβη την 15.4.2019 η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. σε συνέχεια της από 23.2.2019 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Μετά από την ανωτέρω πράξη, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. δεν διατηρεί πλέον συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της “Γνώμων Α.Ε.”, καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

SHARE