Κομισιόν:1,8% η ανάπτυξη της οικονομίας το 2019 -Θα πιάσει τους στόχους το 2020-21-Προειδοποιήσεις

Στο 1,8% του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2019, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι “η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς της στόχους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών της” και “το πρωτογενές πλεόνασμα που παρακολουθείται από την ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται τώρα να φθάσει το 3,8% του ΑΕΠ το 2019“. “Συνολικά, η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους πρωτογενείς στόχους για το πλεόνασμα το 2020 και το 2021“, καταγράφει η Κομισιόν.

Προειδοποιεί ωστόσο ότι “οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές προέρχονται από την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και από την επίμονη υποεκτέλεση του προϋπολογισμού για τις δημόσιες επενδύσεις“, ενώ “θετικότερες σε σχέση με την πρόβλεψη ενδεχόμενες προοπτικές συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και του καταναλωτικού κλίματος, το οποίο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε σημαντικές αυξήσεις των δαπανών“. Η βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στον τραπεζικό δανεισμό θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ανάκαμψη της ανάπτυξης.

Αναλυτικά για την Ελλάδα η Κομισιόν αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, έναντι του ασθενέστερου εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη ενδέχεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των μεριδίων αγοράς των εξαγωγών και από μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που αποσκοπούν στην τόνωση των επενδύσεων και τη μείωση του κόστους εργασίας. Το υπόλοιπο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να σημειώσει πλεόνασμα το 2019 για τέταρτη συνεχή χρονιά, γεγονός που θα διευκόλυνε την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο 1,5% (από έτος σε έτος). Η άσχημη απόδοση της ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο (1,1%) οφείλεται στη μείωση των καθαρών εξαγωγών καθώς και στη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης. Αυτά αντιστράφηκαν εν μέρει το δεύτερο τρίμηνο (1,9%), αλλά η συνολική αύξηση παρέμεινε κάτω από το μέσο όρο του 2018.

Παρά το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μέσω της βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά -0,1% (σε ετήσια βάση) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Υπό το φως των ισχυρών βελτιώσεων στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κατανάλωση αναμένεται να επιταχυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, καταγράφει η Κομισιόν.

Η υποτονική προοπτική για την οικονομία της ζώνης του ευρώ αναμένεται να επιβραδύνει την αύξηση των εξαγωγών, αν και το αποτέλεσμα αυτό είναι πιθανό να μετριαστεί κάπως από τα υψηλά κέρδη που σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές.

Επιπλέον, η Κομισιόν τονίζει ότι “η μετατόπιση της σύνθεσης των φορολογικών εσόδων προς λιγότερο στρεβλωτικούς φόρους που συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξει την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης”.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να ενισχυθεί στο 2,3% το 2020, προτού χαλαρώσει σε 2,0% το 2021.

Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να παραμείνει πάνω από 2% το 2019 και το 2020 και αργότερα να επιβραδυνθεί αργότερα, ρίχνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 14% το 2021. Ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε σε 0,5% το 2019 λόγω της επίδρασης της μείωσης του ΦΠΑ καθώς και τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το 2020 και το 2021, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί σε 0,6% και 0,9%, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και πληθωριστική πίεση από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

 

Ανάπτυξη 2% φέτος και 2,4% το 2020 “βλέπει” η EBRD για την Ελλάδα

 

SHARE