ΕΥΔΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για το 2017

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2017 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

SHARE