ΕΥΑΘ: Σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας οικονομικά μεγέθη

Τη σταδιακή επιστροφή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στα προ πανδημίας οικονομικά μεγέθη, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ανήλθε στο ποσό των 34.905 χιλ. ευρώ έναντι 34.464 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 441 χιλ. ευρώ ή 1,28%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11.844 χιλ. ευρώ έναντι 13.054 χιλ. ευρώ το α΄εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 1.210 χιλ. ευρώ ή 9,26%, λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων από 21.410 χιλ. ευρώ σε 23.061 χιλ. για δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ) στη Σίνδο και των λοιπών αμοιβών τρίτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 8.460 χιλ. έναντι 7.380 χιλ. ευρώ το περσινό α΄ εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.080 χιλ. ευρώ ή 14,63%. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 5.935 χιλ. έναντι 4.837 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.098 χιλ. ή 22,70%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των 11.031 χιλ. έναντι 10.216 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 815 χιλ. ευρώ ή 7,98 %.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των 95.705 χιλ. ευρώ αυξημένα από την 31/12/2020 κατά 13.789 χιλ. ή 16,83%. Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα 40.656 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1,12 ευρώ έκαστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται την 30.6.2021 σε 183.235 χιλ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης, τόνισε πως σε ένα περιβάλλον lockdown στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου, ο όμιλος κατάφερε να «επανέλθει» με αυξημένο τζίρο, κέρδη και κεφαλαιακή επάρκεια. Παράλληλα, όπως σημείωσε, οι επενδύσεις σε «πράσινα έργα» λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας με νέες συνέργειες και η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διακυβέρνησης, αποτέλεσαν τις σημαντικότερες προτεραιότητες της επιχείρησης.

SHARE