ΕΥΑΘ: Έκτακτη συνέλευση εκλέγει νέο διευθύνοντα σύμβουλο

Τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θα αντικαταστήσουν τα παραιτηθέντα μέλη καλείται να εκλέξει η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΥΑΘ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5 Αυγούστου 2019, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών

Θέμα 3ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

SHARE