Euromedica: Στις 7 Ιουνίου η ΕΓΣ για ΑΜΚ έως 60.000.000 ευρώ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου καλεί τους μετόχους της η Euromedica, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν μεταξύ άλλων θεμάτων, για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 60.000.000 με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,20.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3ο:Συζήτηση πεπραγμένων περιόδου 2013 έως 2019 και πρόσφατων εξελίξεων.

Θέμα 4ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 60.000.000 με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,20.Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 6ο:Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 7ης Ιουνίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία  της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθμός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

SHARE