Θετικά μηνύματα για την αγορά από τη Eurobank-Στήριξη πελατείας, μείωση NPEs

Στα 60 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α΄ τρίμηνο του 2020, με ενίσχυση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 10,3% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 28,9% και σε 15,6% pro-forma για την τιτλοποίηση Cairo, στα χαμηλότερα επίπεδα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Όπως σημειώνεται από την τράπεζα, η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικής σημασίας γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Eurobank, όπως τονίζει, προσάρμοσε έγκαιρα το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού της, την αυξημένη χρήση ψηφιακών συστημάτων και την προώθηση σύνθετων ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την έμπρακτη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των συνεπών πελατών της.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΕΤΙΚΗ

Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2019. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν το lockdown αναμένεται ότι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση από τα έσοδα προμηθειών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες θα παραμείνουν κερδοφόρες, διασφαλίζουν και διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων. Το κόστος κινδύνου αναμένεται να κυμανθεί από 140 έως 160 μονάδες βάσης το 2020, πάνω από 60% υψηλότερο του στόχου των 90 μονάδων βάσης πριν την εξάπλωση του Covid-19.

Το κόστος κινδύνου αυτό βασίζεται σε πρόβλεψη για σωρευτική μείωση του ΑΕΠ τη διετία 2020-2021 ύψους 2,5% και είναι σε αντιστοιχία με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση 1,8% την ίδια περίοδο. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά €2δισ. σε ετήσια βάση έναντι του 2019.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

—-“Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών Cairo & FPS το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, η Eurobank αντιμετωπίζει την πρόκληση του κορονοϊού, έχοντας ολοκληρώσει το σχέδιο ταχείας μείωσης των NPEs της. Λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές αυτές, ο δείκτης των NPEs διαμορφώνεται σε 15,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 60% περίπου το Α΄ τρίμηνο 2020″.

—-Η ολοκλήρωση της συναλλαγής του Cairo και της FPS θα γίνει εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου και την προσεχή Δευτέρα θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για την τελική έγκριση. Οι τίτλοι mezzanine και Junior θα διανεμηθούν στους μετόχους στις αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη η Eurobank έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές (SSM, ΤτΕ).

—-Η ζήτηση για ρευστότητα είναι υψηλή και αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλούς ρυθμούς καθ` όλη τη διάρκεια του 2020

—Η Eurobank «θα στηρίξει τους πελάτες της», όπως τόνισε ο κ. Καραβίας, προσθέτοντας ότι η τράπεζα θα αυξήσει τα υπόλοιπα χορηγήσεων πελατών εντός του 2020 κατά 2 δισ. ευρώ.

—–Ισχυρή ζήτηση θα υπάρξει για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η ρευστότητα του οποίου θα αρχίσει να δίνεται στις επιχειρήσεις τις επόμενες εβδομάδες. «Το γεγονός ότι η κρατική εγγύηση στα δάνεια που θα δοθούν μέσω αυτού του εργαλείου φθάνει το 80%, μηδενίζει το ρίσκο. Και αυτό το προνόμιο θα το περάσουμε στην πελατεία μας μέσω της μείωσης των spreads». Η τράπεζα έχει αντλήσει -με βάση τα στοιχεία της 20ης Μαίου 2020- από τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΚΤ ρευστότητα 7,3 δισ. ευρώ.

 

O κ. Φωκίων Καραβίας,  σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σημειώνει:

“Σε ένα τρίμηνο που όλες οι χώρες παγκοσμίως δοκιμάστηκαν από την πανδημία Covid-19, οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα  και στην αντιμετώπιση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων  επιπτώσεών της.

Στην πρώτη φάση, θέσαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων μας, διατηρώντας παράλληλα τα καταστήματά μας σε λειτουργία για να εξυπηρετήσουμε το τμήμα της οικονομίας που παρέμενε ενεργό κατά την διάρκεια του lockdown.  Η Τράπεζα εξακολούθησε να λειτουργεί απρόσκοπτα, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού της να εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε ψηφιακή υποδομή μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες, ενώ και οι πελάτες μας προσαρμόστηκαν γρήγορα, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους.

Αμέσως μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, προχωρήσαμε σε προσωρινή αναστολή οφειλών για τα πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στις βιώσιμες επιχειρήσεις, χορηγήσαμε ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες τους και συνεχίζουμε να τις στηρίζουμε καθώς η οικονομία σταδιακά επανεκκινεί. Το Μάρτιο και Απρίλιο είχαμε σημαντική αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων σε επιχειρήσεις  κατά € 0,7δισ. Ανακοινώσαμε ήδη ένα ειδικό πακέτο στήριξης €750εκατ. για τους πελάτες μας στον κλάδο των ξενοδοχείων, καθώς η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Αξιοποιούμε πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η ΕΚΤ και το Δημόσιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση, με βάση την οποία εκτιμούμε ότι η συνολική αύξηση των χορηγήσεων θα φτάσει τα €2δισ. για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, οι συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιο Cairo και την FPS με την doValue αναμένεται να ολοκληρωθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Eurobank θα έχει τον χαμηλότερο Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE ratio) στην ελληνική αγορά, στο 15,6%.

Το επιχειρησιακό μας μοντέλο αποδεικνύεται αρκετά ανθεκτικό. Αναμένουμε ότι τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων θα επηρεαστούν μερικώς μόνο, από την πανδημία. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας πριν  από το lockdown αναμένουμε ότι  η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους  και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση στα έσοδα από προμήθειες. Τέλος, λόγω της συγκυρίας αναμένουμε υψηλότερες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις μας πριν την πανδημία.

Μετά από μια περίοδο αναταραχής, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξομαλύνεται.

Η ενίσχυση του ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη doValue, θα αποτελέσει  για την Eurobank τη βάση για κερδοφορία πάνω από το μέσο όρο της αγοράς.

Η ανθεκτικότητα των κερδών προ προβλέψεων και η ολοκλήρωση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των ΝΡΕ πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές μας να διαχειριστούμε τις τρέχουσες σοβαρές προκλήσεις.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου αφενός να βοηθήσουμε  τους πελάτες  στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και αφετέρου να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκαμψη”.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Στα 60 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο α΄ τρίμηνο

-Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €339εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 27 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 2,08%.

-Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 40,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €92εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες Κεφαλαιαγορών και Διαχείρισης Περιουσίας.

-Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 και διαμορφώθηκαν σε €432εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €434εκ.

-Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 2,8% στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% λόγω της συγχώνευσης με τη Grivalia και την Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 50,7% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 51,3% ένα χρόνο πριν.

-Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση σε €212εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε €214εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020.

-Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126εκ. και αντιστοιχούσαν σε 134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2020.

-Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 55,6%. Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo ο δείκτης αυξάνεται σε 59,6%.

-Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 28,9% και  σε 15,6% pro-forma για την τιτλοποίηση Cairo. Λογιστικά, η πλήρης από-ενοποίηση των NPEs της συναλλαγής αυτής θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €5εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020.

-Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 11,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 σε €42εκ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 3,3% σε €65εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 0,6% την ίδια περίοδο σε €66εκ.

-Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,4% ή 13,7% με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,8% το Α΄ τρίμηνο 2020. Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo και FPS, ο δείκτης συνολικής επάρκειας διαμορφώνεται σε 14,4%. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €43,0δισ. στο τέλος Μαρτίου.

-Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά €0,6δισ. και οι καταθέσεις πελατών κατά €0,5δισ. την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,4% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 91,7% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

-Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €2,7δισ. το Α΄ τρίμηνο 2020 και €7,3δισ. την 20η Μαΐου. Η συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα TLTRO III από τον Ιούνιο με εκτιμώμενο ποσό €7,3δισ. θα υποστηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα τα επόμενα χρόνια.

 

SHARE