Εθνική Τράπεζα: Στα 253 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων-Π. Μυλωνάς: Σημαντικά βήματα εξυγίανσης

Τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε €253 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου από €48 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2018, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής. Παύλος Μυλωνάς: Σημαντικά βήματα εξυγίανσης του ισολογισμού «Τα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου 2019 συνέχισαν τη θετική πορεία του Α΄ τριμήνου 2019, αντανακλώντας τις … Continue reading Εθνική Τράπεζα: Στα 253 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων-Π. Μυλωνάς: Σημαντικά βήματα εξυγίανσης