Εθνική Τράπεζα:Χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις μέσω του EquiFund

Ένα νέο υπερταμείο για καινοτόμες επιχειρήσεις, που αναζητούν
επενδυτές,  ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη χώρα μας. Η παρουσίασή
του έγινε σε ανοικτή πολυπληθή εκδήλωση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
και μέσω των posts στα social media #equifund έγινε γνωστή σε περίπου
2,5 εκατ. άτομα. Κατά τη διάρκειά της η επιλεγμένη δράση coeur pour
tous του crowdfunding πρόγραμματος act4greece της Εθνικής Τράπεζας,
χορηγού της εκδήλωσης, συγκέντρωσε πάνω από 26 χιλιάδες ευρώ.

Το EquiFund είναι μία  καινοτόμος πρωτοβουλία  για την ελληνική αγορά
επενδύσεων υψηλού ρίσκου vc (venture capital), με αξιοσημείωτο μέγεθος
και εύρος, σε σύγκριση με παρόμοιες επενδυτικές δράσεις του ΕΤαΕ
(Eυρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξεκινάει τη λειτουργία του με κεφάλαια περίπου
260 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαικούς πόρους, ενώ αναμένεται,
συνολικά, 400-500 εκατ. ευρώ να τοποθετηθούν την περίοδο 2018-2023 σε
επενδύσεις venture capital.

H Εθνική Τράπεζα συνεπικουρεί την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας σαν
limited partner σε εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, που
δημιουργούνται στο πλαίσιο του Equifund τόσο στην Ελλάδα, όσο και το
εξωτερικό. Στόχος της είναι η στενή συνεργασία με εταιρείες στην
Ελλάδα, με σκοπό τη στήριξη του Οικοσύστηματος καινοτομίας, την
υλοποίηση των συμφωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα και την εμπορευματικοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (ΙΤΕ -Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος
Φλέμινγκ”, Δημόκριτος).
Ειδικότερα συμμετέχει στα παρακάτω VCs:
1. Marathon Venture Capital (marathon.vc<https://marathon.vc/>), η
οποία υποστηρίζει φιλόδοξους επιχειρηματίες, δημιουργούς εταιρειών
τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης.
2. Metavallon venture capital (metavallon.vc) με εξειδίκευση στη
χρηματοδότηση σποράς (seed stage funding) σε νεοφυείς εταιρείες
τεχνολογίας κάθε κλάδου, σε πολλαπλά στάδια και σε διεθνές επίπεδο.
3. Uni.Fund (uni.fund/<http://uni.fund/>) το οποίο παρέχει υποστήριξη
σε ομάδες και επιχειρήσεις σε pre-seed και seed στάδια που σχετίζονται
με το χώρο της πληροφορικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν και
παράλληλα αποσκοπεί στη δημιουργία μια νέας φιλοσοφίας στο ελληνικό
επιχειρηματικό οικοσύστημα, τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα.

Το EquiFund με αρωγό την Εθνική Τράπεζα προσβλέπει στην υποστήριξη
ενός υγιούς  και βιώσιμου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας με την ανάπτυξη
καινοτόμων επιχειρήσεων. Ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια μπαίνουν στο
στόχαστρο των επενδυτικών Funds. Περισσότερες πληροφορίες στο
https://www.nbg.gr/el/nbgseeds .

SHARE