Εθνική, Πειραιώς και Εurobank, εκτός δείκτη MSCI λόγω χαμηλής κεφαλαιοποίησης

Η σημαντική πτώση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, ειδικά των Eurobank, Πειραιώς και Εθνικής, πιθανόν να οδηγήσει τον οίκο Morgan Stanley Capital International (MSCI) να αφαιρέσει τις τρεις συστημικές ελληνικές τράπεζες από τον δείκτη MSCI Emerging Markets (αναδυόμενων αγορών).

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις 30 Νοεμβρίου, ενώ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στις 13 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Societe Generale  , John Carson και Yohan Le-Jalle, η MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεικτών της στις 13 Νοεμβρίου, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη λίστα που παρουσιάζουν για τις πιθανές προσθήκες και διαγραφές των δεικτών MSCI Ανεπτυγμένων Αγορών και MSCI Αναδυόμενων Αγορών, οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (εκτός της Alpha Bank) θα οδηγηθούν προς την “έξοδο”. Οι λόγοι που δίνει η τράπεζα, είναι κυρίως τεχνικοί και αφορούν είτε το μέγεθος της κεφαλαιοποίησής τους είτε το πιο “τεχνικό” κομμάτι που αφορά την εκτιμώμενη μείωση του βάρους του κλάδου στον δείκτη (segment decrease).

Σύμφωνα με την Societe Generale oι πιθανές εκροές αναμένεται να διαμορφωθούν στα 52,73 εκατ. δολάρια για την Eurobank, στα 17,59 εκατ. δολ. για την Πειραιώς και στα 23,34 εκατ. δολ. για την Εθνική Τράπεζα ή συνολικά 93 εκατ δολάρια.
Αυτή θα είναι η δεύτερη πλήρης λίστα των πιθανών προσθηκών και διαγραφών κατά τις εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των αναπτυγμένων, των αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων αγορών.

Σε αντίθεση με τη Société Générale, πάντως η Bernstein, η οποία έχει επίσης μεγάλη εξειδίκευση στις αναθεωρήσεις των δεικτών που ακολουθούν τα passive funds, αναμένει μόνο οι μετοχές των Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς να μεταφερθούν από τον δείκτη MSCI Standard στον μικρότερο δείκτη MSCI Small Cap.

Συνεπώς και σε αντίθεση με την Société Générale, η Bernstein δεν προβλέπει αφαίρεση της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας  από τον δείκτη MSCI Standard.

Οι εκροές που υπολογίζει και αφορούν μόνο τις εκροές από τη μετάβαση στον μικρότερο δείκτη και όχι τις πιθανές εισροές από την είσοδο στον δείκτη Small Cap, είναι για την περίπτωση της Eurobank 92,9 εκατ. μετοχές ή 8,38 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα.

Για την περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, οι εκροές υπολογίζονται σε 14,2 εκατ. μετοχές ή 3,66 φορές την ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα σε μετοχές.

 

 

 

SHARE