Εθνική Πανγαία: Επέκταση στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών – Αγορά 3 ακινήτων έναντι 13,1 εκατ. ευρώ

Την επέκταση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών, ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία

Η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την επέκταση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών, ο οποίος αποτελεί έναν στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπ’ όψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της.

Στο πλαίσιο αυτό η Πανγαία προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση τριών, υπό ανέγερση, εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, Αττικής, έναντι τελικού τιμήματος €13,1 εκατ. Η συνολική επιφάνεια των ακινήτων, με την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα ανέρχεται σε 27,2 χιλ. τμ. Τα ακίνητα είναι ήδη εκμισθωμένα σε αξιόπιστους μισθωτές και θα παραδοθούν προς χρήση σταδιακά από τα μέσα έως τα τέλη του 2018.

Η υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού αναμένεται να λάβει χώρα με την ολοκλήρωση της κατασκευής των ακινήτων και την παράδοση τους προς χρήση στους μισθωτές, ήτοι στα τέλη του 2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ”, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε: “η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά κόμβο για την μετακίνηση προϊόντων μεταξύ τριών ηπείρων και ο κλάδος των εμπορικών αποθηκών αποκτά ολοένα αυξανόμενη στρατηγική σημασία για τη χώρα μας. Η εταιρεία μας έχει εντάξει πλέον στην επενδυτική στρατηγική της την τοποθέτησή της σε αυτόν τον κλάδο, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξής του καθώς θα αναπτύσσεται νέο προϊόν σύγχρονων προδιαγραφών.”.

SHARE