Εθνική-Π.Μυλωνάς: Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση στηρίζει 39.500 πελάτες με αναστολές πληρωμών και δάνεια

«Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους υγιείς πελάτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία»τόνισε το απόγευμα της Πέμπτης  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Π.Μυλωνάς, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των διεθνών αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 6μήνου, επισημαίνοντας ότι η Εθνική διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον συνολικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 16,9% πολύ υψηλότερα από τον αναθεωρημένο προς τα κάτω όριο του 11,5% που έθεσαν οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο των υποστηρικτών μέτρων που έλαβαν λόγω της πανδημίας.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της έχει χορηγήσει αναστολές πληρωμών 1,5 δισ. ευρώ σε στεγαστικά δάνεια, 100 εκατ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια, 200 εκατ. ευρώ σε μικρά επαγγελματικά δάνεια και 1,8 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά. Τα μέχρι σήμερα μορατόρια πληρωμών από την Τράπεζα ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ και αφορούν 39.500 πελάτες.

ΔΑΝΕΙΑ

Η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων, ύψους 2,8 δισ. ευρώ μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το β΄ εξάμηνο 2020 ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ.

Σε ερωτήσεις αναλυτών ο κ.Μυλωνάς  διευκρίνισε ότι η Εθνική Τράπεζα, συμμετέχοντας στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Δημοσίου για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, έχει χορηγήσει δάνεια 35 εκατ. ευρώ σε 8.800 μικρομεσαίες και επιχειρήσεις με το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου, 230 εκατ. ευρώ σε 2.400 επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 800 εκατ. ευρώ (550 εκατ. έχουν ήδη εκταμιευθεί) σε 500 επιχειρήσεις με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

ΤΑ NPL’s

Η Εθνική σχεδιάζει να τρέξει με γοργούς ρυθμούς την τιτλοποίηση δανείων ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ – project Frontier – με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2021 κάνοντας χρήση των κρατικών εγγυήσεων που προσφέρει το σχέδιο «Ηρακλής».

Ο κ. Μυλωνάς διευκρίνισε ότι στο γ΄ τρίμηνο 2020 αναμένεται εικόνα για το rating της τιτλοποίησης από διεθνή οίκο αξιολόγησης, όπως απαιτείται και σημείωσε ότι η Τράπεζα έχει την ευχέρεια, μέχρι τότε, να χρησιμοποιήσει τα κέρδη που έχει καταγράψει από τα ομόλογα, προκειμένου να λάβει προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Η συναλλαγή Frontier εκτιμήθηκε ότι θα έχει επίπτωση στο καθαρό επιτοκιακό έσοδο της Τράπεζας από 10% έως 20%.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η κρίση του κορονοϊού επέφερε για την Εθνική Τράπεζα θεαματική πρόοδο σε επίπεδο ψηφιοποίησης εργασιών, είπε ο κ.Μυλωνάς.  Όπως αναφέρθηκε, τον Ιούνιο, περισσότερες από τις μισές εργασίες του δικτύου είχαν μεταφερθεί σε ψηφιακά κανάλια. Τον Ιούνιο, οι εγγεγραμμένοι πελάτες σε ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας έφτασαν τους 2,7 εκατομμύρια, με ετήσια αύξηση 27%. Σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, οι ενεργοί χρήστες ανήλθαν σε 1,5 εκατομμύριο (+ 53% σε ετήσια βάση), με μερίδιο αγοράς 32% στο mobile banking και 27% στο e –banking. Από την αρχή του έτους, 160.000 πελάτες έχουν κάνει digital onboarding, οι συναλλαγές στο κατάστημα περιορίστηκαν κατά τα 2/3 σε σχέση με την περίοδο πριν το lockdown και παράλληλα οι συναλλαγές στο e-banking αυξήθηκαν κατά 32%.

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζα αναφέρθηκε και στην πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής υπογραμμίζοντας «εξετάζουμε όλες τις πιθανές επενδυτικές προτάσεις. Όταν θα έχουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜΗΝΟΥ

Αύξηση κατά 90% σημείωσαν τα κέρδη μετά από φόρους της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2020 καθώς ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ έναντι 245 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιηθήκαν τα οργανικά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ, έναντι 109 εκατ. ευρώ στο περυσινό Α΄εξάμηνο.
Πρόκειται για επίδοση που αντανακλά τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα. Τα οργανικά κέρδη Β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά μεγέθη έχουν ως εξής:

* Τα οργανικά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε €132 εκατ. , αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα. Τα οργανικά κέρδη Β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €65 εκατ.

* Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €259 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 (-1% σε τριμηνιαία βάση), καθώς το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε την μείωση των επιτοκίων στα δάνεια

* Αντικατοπτρίζοντας τη μέγιστη αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού τον Απρίλιο και τον Μάιο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν πτώση ύψους 14% σε τριμηνιαία βάση. Παρόλα αυτά, τον Ιούνιο τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν σημαντικά κατά 30% σε μηνιαία βάση, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, ανερχόμενα σε €118 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+15% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δάνεια

* Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €786 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ ύψους €515 εκατ., καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) ύψους €264 εκατ. κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020. Το Β’ τρίμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ομαλοποιήθηκαν σε €12 εκατ.

* Η περαιτέρω περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων στην Ελλάδα το Β’ τρίμηνο 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους σε επίπεδο εξαμήνου κατά 9% και 6% σε ετήσια βάση το A’ εξάμηνο 2020. Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €406 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 (-1% σε ετήσια βάση), απορροφώντας την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα της αρνητικής επίπτωσης από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16), σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην ΠΑΝΓΑΙΑ (νυν «Prodea») στα μέσα του 2019

* Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €562 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης ύψους €426 εκατ. σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε περίπου 94μ.β. το Α’ εξάμηνο 2020, εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων. To υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου το Β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 92μ.β.

* Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €58 εκατ. Β’ τρίμηνο 2020

* Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2020 (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων. Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των δανειοληπτών. Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

* Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 57%, παρέχοντας στην ΕΤΕ ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική περαιτέρω μείωσης ΜΕΑ της Τράπεζας

* Η συμφωνία της ΕΤΕ τον Ιούνιο για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €1,6 δισ. (Project Icon) ολοκληρώνει μια σειρά επιτυχημένων πωλήσεων ΜΕΑ στην Ελλάδα συνολικού ύψους περίπου €6 δισ., οδηγώντας το απόθεμα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας σε €10,1 δισ.

* Η Τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά προπαρασκευαστικά βήματα για τη μεγάλη τιτλοποίηση πλέον των €6 δισ. (Project Frontier), με την εν λόγω συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο 2021. Συμπεριλαμβανομένου του Ιουλίου, η νέα παραγωγή δανείων ανήλθε σε €2,8 δισ. Οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δις., επωφελούμενες από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

* Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1 δισ. ή 2% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας εισροές αταθέσεων ιδιωτών.

* Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρήθηκαν σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια

* Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €10,5 δισ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €5,0 δισ. το Μάιο του 2020, μέσω της εκμετάλλευσης της δυνατότητας άντλησης ρευστότητας από το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (LTRO/TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ το κόστος χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 14μ.β.

* Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 15,9% το Β’ τρίμηνο 2020 και ενσωματώνει την αρνητική επίπτωση των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €426 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020.

Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0% , ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020

* Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9%3 και υπερβαίνει κατά περίπου 540μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 11,5% για το 2020, μη λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον μείωση κατά 50μ.β. από το Απόθεμα Ασφαλείας των Λοιπών Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (O-SII) ως απάντηση στην κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, μετά από πρόσφατη επικοινωνία με την ΕΚΤ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: “Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το Β’ τρίμηνο 2020. Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε €3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των €2,8 δισ. σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δισ.

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το Α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα €6 δισ., η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους €10 δισ. κατά σχεδόν τα 2/3α. Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το Α’ εξάμηνο 2021.

Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε €132 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο”.

SHARE