Εθνική για Ασφαλιστική: Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση για την πώληση

Η Εθνική Τράπεζα σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής,  με ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας.

Στην αγορά έχουν παγιωθεί οι φήμες που λένε ότι το ντιλ ουσιαστικά έχει κλείσει και απομένουν τυπικές διθαδικασίες, όπως αυτή της σύμφωνης γνώμης του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με τις φήμες, η νέα πρόταση του CVC προβλέπει ότι για να αποκτήσει το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής θα καταβάλει το ποσό των 410 εκατ. ευρώ 

Αντίστοιχα, η τράπεζα θα υπογράψει συνεργασία με το CVC για bankassurance με διάρκεια 12 ετών.

 

SHARE