Εθνική: Καταργήθηκε η θέση αντιπροέδρου του Δ.Σ. – Η Anne Marion-Bouchacourt πρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού – Αμοιβών

Στην κατάργηση – λειτουργικά – της θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε το Δ.Σ.

Τη θέση κατείχε μέχρι σήμερα η κ. Κάτια Μπερίτση, η οποία παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων ως Αντιπρόεδρος και ως μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.

Αποφασίστηκε ότι η κ. Anne Marion-Bouchacourt, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, αξιοποιώντας την εξαίρετη διεθνή εμπειρία της σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Η Anne Marion-Bouchacourt εργαζόταν μέχρι τώρα για το Societe Generale σε ρόλο Chief Country Officer στην Ελβετία και προηγουμένως στην Κίνα, ενώ είχε διατελέσει σε αντίστοιχη θέση για την οποία προσελήφθη, δηλαδή, διευθύντρια ανθρωπίνων πόρων, από το 2006, πάλι στην SG. Επίσης, από το 2017 είναι ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες analytics και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως, στη Γαλλική Ipsos.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με τις ενέργειες αυτές, όπως σημειώνει, “ενισχύει περαιτέρω τη συλλογική λειτουργία του και τις Επιτροπές του, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης”.

SHARE