ΕΘΝΙΚΗ: Η κοινοπραξία της doValue κέρδισε τη μεγάλη τιτλοποίηση Frontier

Έκλεισε, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, η διαδικασία επιλογής επενδυτή για την τιτλοποίηση Frontier.

doValue Greece: Ρυθμίσεις δανείων 5 δισ. ευρώ και moratoria 6 δισ. ευρώ στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της | Insider

Η κοινοπραξία της doValue με τις  Fortress και Bain Capital θα αποκτήσει το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής εξασφάλισης με τίμημα 165 εκατ. ευρώ. (Στη φωτο οι κ.κ. Καλαντώνης και Πανούσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της doValue)

Η τιτλοποίηση περιλαμβάνει περίπου 190.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους 6,1 δισ. ευρώ. Το 77% των δανείων αφορούν στεγαστικά δάνεια, το 18% δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 5% καταναλωτικά.

Για το Frontier είχαν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές και η Intrum, η Cepal σε συνεργασία με την Davidson Kempner, και η QQuant με την Carval.

SHARE