Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020 υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι – Διατηρείται το επίδομα γάμου

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020 υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι: ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ουσιαστικά, παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης σύμβασης που είχε υπογραφεί το 2018.

Με τη νέα  Σύμβαση – Παράταση διατηρείται μεταξύ άλλων και το επίδομα γάμου.

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για όλους τους έγγαμους μισθωτούς της χώρας αν και υπάρχουν εργοδοτικοί φορείς που εκτιμούν πως από τις 12 Νοεμβρίου του 2012, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος 4093 του 2012, τα ποσά της ΕΓΣΕΕ με ενσωματωμένο το επίδομα γάμου αποτελούν κατώτατα όρια μόνο για τους απασχολούμενους σε εργοδότες που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, οι οποίες υπογράφουν την Εθνική Σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα γάμου το δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, ενώ σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το κείμενο της ΕΓΣΣΕ 2018, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε, περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει την ενεργή συμβολή και δέσμευση εκ μέρους των συμβαλλομένων, αλλά και του υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο ΣΕΒ προσθέτοντας πως η ΕΓΣΣΕ 2018, που παρατάθηκε, περιλαμβάνει κοινές δράσεις για:

– την προώθηση της δημιουργίας Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου,

– την ενίσχυση των καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων μέσω της πρόσβασης των μερών στις αναγκαίες και αξιόπιστες πληροφορίες και πηγές (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ.), η οποία παραμένει μια μεγάλη εκκρεμότητα.

SHARE