Εταιρική διακυβέρνηση: Η αξία της σε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο

 

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση με θέμα: «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, με κεντρικό ομιλητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Harvard Business School κ. Γεώργιο Σεραφείμ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των προσαρμογών που απαιτούνται στην επιχειρηματικότητα, στις εταιρείες αλλά και τα στελέχη τους, ώστε να επιτευχθεί η διαρκής ανταγωνιστικότητα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με οδηγό επιτυχημένα επιχειρηματικά παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, στην έναρξη της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: «το Χρηματιστήριο, ως ο πυρήνας της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κεφαλαιαγοράς. Η προώθηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών – Ελλήνων και ξένων – με θετικές επιδράσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας μας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης στο χαιρετισμό του τόνισε ότι στις επαφές του με Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές στις ΗΠΑ διαπίστωσε την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, το οποίο διευρύνεται σε τομείς πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους. Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι το Greek Investment Road Show 2018 συνέπεσε με την σημαντική απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος και την επικείμενη έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και ότι οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και συνανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλία από τον Καθηγητή του Harvard Business School κ. Γιώργο Σεραφείμ με θέμα: «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης». Κύρια σημεία της ομιλίας του, η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης σε ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση επενδυτών, τη βελτίωση της αποτίμησης και την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κεφαλαιαγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υψηλότερη αποτίμηση και καλύτερη εταιρική απόδοση.

 

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε την απονομή βραβείων με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Κεφαλαιαγοράς στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα στην Αγορά Μετοχών, την Αγορά Παραγώγων, την Αγορά Ομολόγων και το Δίκτυο XNet. Παράλληλα, βραβεύθηκαν τα κορυφαία Τμημάτων Ανάλυσης Μελών, με βάση τα αποτελέσματα της κατηγορίας «Greek Research» της EXTEL για το 2018 καθώς και τα κορυφαία Τμήματα Investor Relations των Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία:

Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο –  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο –  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Highest Turnover in XNET Network, 2017

1ο βραβείο –  MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD

2ο βραβείο – ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD

 

ATHEX Members, Best Country Research Team, 2018

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2ο βραβείο – ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο  ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

ATHEX Listed Companies, Best IR Team, 2017

1ο βραβείο –  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο βραβείο – Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

3ο βραβείο  ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

 

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε βραβείο η κα Debora Wince – Smith, President & CEO of the Global Federation of Competitiveness  Councils (GFCC) η οποία τόνισε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας για τις εταιρείες στη νέα ψηφιακή εποχή, και χαιρέτισε τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Μέλος του GFCC. Παράλληλα, η κα Debora Wince – Smith President υπογράμμισε την αναγκαιότητα προγραμμάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εταιριών και ενισχύουν την εξωστρέφεια τους, όπως το πρόγραμμα ROOTS που σχεδιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με κορυφαίους εκπρόσωπους του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς παγκοσμίως.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης επεσήμανε ότι: «Το Χρηματιστήριο συμβάλλει δυναμικά στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας σε κάθε φάση του κύκλου της. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει διαχρονικά, προσπαθεί ώστε η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση στην Ελλάδα των διεθνών εξελίξεων στον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, να είναι ταχύτατη και να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αναπτυξιακές προοπτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα μεταξύ των οποίων στελέχη Χρηματιστηριακών Εταιρειών, Εισηγμένων Εταιρειών, εκπρόσωποι Φορέων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι Εταιρειών συμμετεχόντων του οικοσυστήματος της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

SHARE