ΕΣΗΕΑ: Με τηλεργασία οι εργαζόμενοι, με τηλεδιασκέψεις το Δ.Σ

Με τηλεργασία θα προσφέρουν την υπηρεσία τους, από σήμερα, οι εργαζόμενοι της Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας, ενώ παράλληλα οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος κανενός συναδέλφου, αλλά οι υπηρεσίες της θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιαλείπτως.

Το τηλεφωνικό κέντρο (210-3675400) θα εξακολουθεί να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο όπως, επίσης, και η γραμμή έκτακτης ανάγκης (210-3675466). Για τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα είναι πάντοτε διαθέσιμο το κεντρικό email της Ένωσης [email protected], ενώ για ειδικότερα θέματα οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: [email protected], 210-3675558

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: [email protected], 210-3675401

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ / ΥΛΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : [email protected][email protected], 210-3675402

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: [email protected], 210-3675420

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ [email protected], 210-3675512

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ / ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ [email protected], 210-3675440

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΗΕΑ: [email protected], 210-3675430

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: [email protected], 210-3675432

SHARE