Eρευνα ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: Ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει πυροσβεστήρα στο σπίτι του

Ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει πυροσβεστήρα στο σπίτι του, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ψηφιακά εργαλεία και αξιοποίηση των μέσων εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στo Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στον εργασιακό χώρο συμβάλλει, επίσης, στην πρόληψη των κινδύνων στον χώρο κατοικίας. Οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μπορούν να αναβαθμιστούν αν συνδυαστούν κατάλληλα με τις δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τόνισε η πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους εν όψει του συνεδρίου.

Η κα Μπαρδάνη στάθηκε, ιδιαίτερα, στην έρευνα που διεξήχθη από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στους χώρους κατοικίας στη χώρα μας. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 1.600 άτομα και εξετάστηκε πλήθος παραμέτρων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία του κοινού για έκτακτες καταστάσεις κινδύνου. Ενδεικτικά, είναι χαρακτηριστικό, ότι λιγότεροι από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν στο σπίτι τους πυροσβεστήρα. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το σύνολο των πλευρών που εξετάστηκαν και θα αναδειχτούν οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων φορέων για την αναβάθμιση των ζητημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Επίσης, τόνισε, ότι η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη χώρα μας η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει στο 2018 στα 43,7 έτη. Δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στα τελευταία 18 χρόνια γέρασε σχεδόν κατά 4 χρόνια. Αναλυτικότερα στοιχεία  θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας, τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, ανέφερε ο Δρ Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Παραρτημάτων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παρότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν ήδη αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. εργασία με οθόνη), οι αλλαγές αυτές εντατικοποιούνται αυξάνοντας το νοητικό φόρτο. Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, όμως, είναι η ψηφιοποίηση της εργασίας και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Η διεπαφή ανθρώπου – μηχανής (Human-Machine Interface) γίνεται όλο και πιο σύνθετη και αποτελεί ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος.

Όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργούν και σημαντικές βελτιώσεις στην αντιμετώπιση, τόσο των παραδοσιακών όσο και των πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων. Παραδείγματα αποτελούν η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους μέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου, αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη «έξυπνων» Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία συνδυάζουν την προστασία και την άνεση του εργαζομένου.

Μεταξύ των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνεται και έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με μελέτες περίπτωσης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αυτοματισμού. Θα συζητηθούν οι καλές πρακτικές, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Επίσης, θα παρουσιαστεί ειδικό μέσο εκπαίδευσης που αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία –εικονική πραγματικότητα (VR)- και στόχο έχει την ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της κουλτούρας πρόληψης σε όλους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αναπτύσσει δράσεις στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης, της τεκμηρίωσης / πληροφόρησης, προάγει την κουλτούρα της πρόληψης σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

«Τα τελευταία χρόνια εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας με στόχο την ταχύτερη και ποιοτική ανταπόκριση στα αιτήματα που δεχόμαστε αλλά και στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εργαλείων, τόνισε η κ Μπαρδάνη. «Έχοντας βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση, αναπτύσσουμε εξωστρέφεια και προγραμματίζουμε καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί την απαγκίστρωση από παρωχημένες απόψεις και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ξεκινά μία εκστρατεία, με επιστημονικές δράσεις που προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον, με το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 με τίτλο «Με το βλέμμα στο μέλλον»

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά με τη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εργασίας.

 

SHARE