Έρευνα EEA – ICAP: Εκτίμηση για 10,6% μείωση του τζίρου στην εστίαση φέτος

Ο τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων εστίασης με λιγότερους από 9 εργαζομένους στην περιφέρεια Αττικής (πλην Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Λαυρίου) μειώθηκε κατά 537,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ αναμένεται ότι θα συρρικνωθεί και για 2021 κατά 76,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνεργασία με την ICAP, η ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων το 2020 έναντι του 2019 ανήλθε σε -42,7%, ενώ για το 2021 προβλέπεται μικρότερη μείωση κατά 10,6% έναντι του 2020.

Η μείωση τζίρου των πολύ μικρών επιχειρήσεων εστίασης το 2020 προκάλεσε εκτιμώμενη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων στην εστίαση κατά 139,9 εκατ. ευρώ. Η απασχόληση στην εστίαση βάσει της σχετικής έρευνας, μειώθηκε κατά 0,9% το 2020, ενώ η πρόβλεψη για το 2021 υπολογίζει αύξηση 3,5%. Συνολικά υπολογίζεται ότι η μείωση των θέσεων εργασίας στην εστίαση επηρέασε και άλλους κλάδους, οδηγώντας σε συνολική μείωση 20,4 χιλ. εργαζομένων.

Επιμέρους στοιχεία επιχειρήσεων εστίασης για το 2020:

 • Περίπου το 50% περίπου βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας
 • Το 21,2% βρισκόταν χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης
 • Το 63,5% εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό μέτρο στήριξης με τα εργασιακά να είναι η κατηγορία μέτρων στήριξης με το σημαντικότερο μερίδιο. Ακολουθούν οι εγγυήσεις, ενώ τα δανειακά και τα φορολογικά καλύπτουν μικρότερα μερίδια.
 • Η πλειοψηφία δήλωσε ότι τα μέτρα στήριξης ήταν ανεπαρκή, ενώ το 29% κρίνει ότι μέτρα επαρκούν αλλά σε μικρό βαθμό.

Προβλήματα και ανησυχίες της εστίασης

Τα βασικά προβλήματα και οι ανησυχίες των επιχειρήσεων σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές που καταγράφηκαν στην έρευνα προς τις επιχειρήσεις εστίασης είναι:

 • Η αβεβαιότητα
 • Ο διχασμός με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους
 • Το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στους πολίτες
 • Η μείωση πελατών λόγου του φόβου της πανδημίας
 • Η μειωμένη ρευστότητα στην αγορά
 • Το υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων πελατών με κίνδυνο την απώλεια όλου του τζίρου
 • Η αστάθεια στην αγορά και κακή ψυχολογία
 • Η απασχόληση των εργαζομένων με τηλεργασία
 • Η κατάσταση του lockdown και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού η νόσησης
 • Η καθυστέρηση της ανάκαμψης στην καταναλωτική κίνηση
 • Η τηλεργασία και η αναστολή εργασίας οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης στον χώρο εργασίας
 • Η απαγόρευση εισόδου σε ανεμβολίαστους
 • Ο έλεγχος των πελατών κατά την είσοδο στα καταστήματα
 • Η καθημερινότητα με την εφαρμογή νέων μέτρων

Τα προβλήματα και οι ανησυχίες σχετικά με τις ίδιες τις επιχειρήσεις είναι:

 • Η έλλειψη ρευστότητας και ο μειωμένος τζίρος
 • Η απουσία περαιτέρω κινήτρων επειδή η υπάρχουσα χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής
 • Η δυσκολία διατήρησης του προσωπικού
 • Η αβεβαιότητα λόγω κορονοϊού, τα υψηλά ενοίκια και η δυσκολία αδειοδότησης της εστίασης
 • Η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον
 • Η απουσία στήριξης από ΕΣΠΑ και τράπεζες και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση
 • Η αύξηση κόστους πρώτων υλών
 • Η πορεία της αγοραστικής δύναμης του κόσμου
 • Η επισφάλεια όσον αφορά τα εργασιακά. O κορονοϊός επηρέασε πολύ τη λειτουργία και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Το κράτος δεν είναι φιλικό με τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά
 • Ο υψηλός ανταγωνισμός από την είσοδο στην αγορά πολλών νέων επιχειρήσεων εστίασης
 • Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών και τα επιπλέον χρέη που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια
 • Το νομοθετικό πλαίσιο του κράτους για τις επιχειρήσεις
 • Το φορολογικό πλαίσιο για νέες επενδύσεις
 • Τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους στις επισιτιστικές επιχειρήσεις

Μέτρα

Από την έρευνα στις επιχειρήσεις εστίασης καταγράφηκαν διάφορα επιθυμητά μέτρα στήριξης, όπως η μείωση του ΦΠΑ εστίασης που προτείνεται από μεγάλο ποσοστό, ενώ σημαντικά μέτρα στήριξης είναι η μείωση της φορολογίας, η επέκταση της επιδότησης ενοικίου και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Πολλοί ζητούν επίσης επιδότηση του κόστους ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών, διαχείριση του κορονοϊού και ελαστικοποίηση των μέτρων, αναβάθμιση της περιοχής, αναθεώρηση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η επίδρασης της εστίασης στην οικονομία και την απασχόληση της περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο πολλαπλασιαστής οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου της εστίασης είναι 2,002 που σημαίνει ότι αν αυξηθεί/μειωθεί η ζήτηση των υπηρεσιών εστίασης κατά 1 εκατ. ευρώ τότε η συνολική παραγωγή/προσφορά όλων των κλάδων της οικονομίας της περιφέρειας Αττικής θα αυξηθεί/μειωθεί κατά 2,002 εκατ. ευρώ.

Ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης για την εστίαση είναι 38 άτομα που σημαίνει ότι αν αυξηθεί/μειωθεί η ζήτηση των υπηρεσιών εστίασης κατά 1 εκατ. ευρώ τότε η συνολική απασχόληση όλων των κλάδων της περιφέρειας Αττικής θα αυξηθεί/μειωθεί κατά 38 άτομα.

Ακόμη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση στην περιφέρεια Αττικής (πλην Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Λαυρίου) -ανεξαρτήτως μεγέθους- ανήλθαν το 2018 (έτος με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σε 13.783 καλύπτοντας το 4,8% του συνόλου των επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην γεωγραφική περιοχή, μερίδιο 1,4% στις πωλήσεις και 8,1% στην απασχόληση. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νομικών μονάδων μεταξύ 2001 και 2018 αυξήθηκε κατά +26%, ο κύκλος εργασιών κατά -4% και η απασχόληση κατά +70%.

Βάσει των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων έτους 2019 της ICAP DATABANK για 580 επιχειρήσεις εστίασης με έδρα στην περιφέρεια Αττικής, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κάλυψαν το 29% του συνόλου, το 6% του ενεργητικού, το 9% των ιδίων κεφαλαίων, το 6% των συνολικών υποχρεώσεων, το 4% των πωλήσεων, ενώ εμφανίζουν αρνητικό EBITDA.

SHARE