Επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης κοινού ομολογιακού 300 εκατ. ευρώ

Την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως €300 εκατ. με αποκλειστική πλήρη ανάληψη αυτής από την Εθνική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία.

Τα ποσά κάλυψης εκάστου Αναδόχου Έκδοσης ανέρχονται σε €250 εκατ. για την Εθνική Τράπεζα και €50 εκατ. για την EBRD.

Ποσό €237,5 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου, €62,5 εκατ., θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Μέσω της εν λόγω Χρηματοδότησης, η Εθνική Πανγαία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της και την βιώσιμη επιχειρηματική της ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τη στρατηγική της εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα κτήρια στην Ελλάδα θα πληρούν τα τελευταία πρότυπα αειφορίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, καθώς η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% του δανείου που θα χορηγηθεί από την EBRD για επενδύσεις σε ακίνητα με “πράσινα” χαρακτηριστικά, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η μόνωση και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Αυτά τα ακίνητα αναμένεται να επιτύχουν κατ’ ελάχιστον πιστοποιήσεις LEED “Gold” ή BREEAM “Very Good”, ενώ η Εταιρεία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark (“GRESB”), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας.

SHARE