Επικουρική ασφάλιση: Τι αλλάζει από 1ης Ιανουαρίου για τους νεοειερχόμενους στην αγορά εργασίας

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η δημιουργία ατομικού λογαριασμού («κουμπαρά») για κάθε νέο ασφαλισμένο, και η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στην επικουρική ασφάλιση με την ίδρυση του δημόσιου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί … Continue reading Επικουρική ασφάλιση: Τι αλλάζει από 1ης Ιανουαρίου για τους νεοειερχόμενους στην αγορά εργασίας