Επίδομα λουτροθεραπείας από τον ΕΔΟΕΑΠ – Όροι και προϋποθέσεις

Επίδομα 300 ευρώ για λουτροθεραπεία χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ στους άμεσα ασφαλισμένους.

Το επίδομα δικαιούνται, μετά από το πρώτο έτος της εγγραφής στον Οργανισμό, με την  προσκόμιση γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού για την πάθηση του ασφαλισμένου και την ανάγκη λουτροθεραπείας.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλει τη γνωμάτευση σε αίτησή του, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η λουτρόπολη καθώς και το χρονικό διάστημα των θεραπειών, που θα πρέπει να είναι μεταξύ Μαΐου-Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Μετά την έγκριση της αίτησης από τον αρχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ, ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους  να προσκομίσει στο ΤΥΠ βεβαίωση του κρατικού υδροθεραπευτηρίου ή της αναγνωρισμένης από τον ΕΟΤ λουτροπηγής (οπωσδήποτε σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από τον τόπο διαμονής του), καθώς και δεκαπέντε (15) κουπόνια για τις θεραπείες που πραγματοποίησε.

Η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη απαραιτήτως από την αρμόδια δημόσια ή δημοτική Αρχή, πιστοποιώντας ότι ο ασφαλισμένος παρέμεινε στην περιοχή που του σύστησε ο γιατρός για θεραπεία για διάστημα άνω των 14 ημερών.

SHARE