Εντυπωσιακά αποτελέσματα από Apple και Facebook

Καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα δ’ τριμήνου ανακοίνωσαν η Apple και το Facebook.

Στην Apple,  τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 3,05 δολάρια ανά μετοχή και τα έσοδα στα 64 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή στα 2,83 δολ. και έσοδα στα 63 δισ. δολάρια

Στο Facebook τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 6,09 δισ. δολάρια ή 2,12 δολ. ανά μετοχή έναντι 5,14 δισ. δολάρια ή 1,76 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα έσοδα τριμήνου αυξήθηκαν 29% στα 17,65 δισ. δολάρια από 13,73 δισ. πέρυσι. Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ανά μετοχή στο 1,91 δολ. και έσοδα στα 17,37 δισ. δολάρια.

Στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση η μετοχή του Facebook ενισχύεται 4% και της Apple 2%.

SHARE