Entersoft: Διανομή μερίσματος €0,13/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Entersoft ανακοίνωσε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.154.771 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,80% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 70,80%) τα εξής:

1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην απόφαση διανομής των κερδών για την χρήση 2016 αναλογεί διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,13 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 15% (ήτοι € 0,02), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,11 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος , την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και εταιρείας , καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τoν κ. Ανδρέα Αλαμάνο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 49351.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και λήφθηκε για τη χρήση 2017 απόφαση προέγκρισης για αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία βάση των καθηκόντων ως μέλη του ΔΣ καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ . Εγκρίθηκαν οι μισθοί σε Διευθυντικά Στελέχη και οι συμβάσεις για την χρήση 2016 και έγινε προέγκριση τους για την χρήση 2017.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε τις συμβάσεις και συναλλαγές που υποβλήθηκαν προς έγκριση

SHARE