Έγγραφες διαβεβαιώσεις θα ζητήσει το ΔΝΤ από την ΕΕ για το ελληνικό χρέος

 

Έγγραφες διαβεβαιώσεις για την υλοποίηση κρίσιμων μέτρων θα ζητά εφεξής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από θεσμούς νομισματικών ενώσεων, όπως η ευρωζώνη, προκειμένου να παράσχει βοήθεια σε κράτη-μέλη τους, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που επικύρωσε το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι νέοι κανόνες του ΔΝΤ τέθηκαν ήδη σε ισχύ και σε περίπτωση υφιστάμενων προγραμμάτων θα εφαρμοστούν στην επόμενη αξιολόγηση.

(Στην πράξη αυτό μπορεί να σημαίνει πως το Ταμείο δύναται να ζητήσει έγγραφες δεσμεύσεις από τους εταίρους για το ελληνικό χρέος και για άλλα μέτρα στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης)

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι γραπτές διαβεβαιώσεις θα ζητούνται πρωτίστως για ενέργειες που θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία ενός προγράμματος, και συνάμα υπερβαίνουν τις δυνατότητες ή τις εξουσίες του κράτους που λαμβάνει βοήθεια.

Το Ταμείο σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ότι τα μέτρα που θα αξιώνει δεν θα επιτρέπεται να παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο ή τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των οργάνων της εκάστοτε νομισματικής ένωσης με την οποία θα συνεργάζεται.

Το Ταμείο θα ζητά τις γραπτές διαβεβαιώσεις πριν καν εγκρίνει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του σε οποιοδήποτε Μνημόνιο. Συνήθως το έγγραφο με τις δεσμεύσεις της εκάστοτε νομισματικής ένωσης θα δίνεται στη δημοσιότητα.

Προφορικές δεσμεύσεις, επισημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα γίνονται δεκτές μόνο σε «ιδιαίτερα εξαιρετικές» περιστάσεις, και απλώς θα συμπληρώνουν τις γραπτές διαβεβαιώσεις.

Προσεχώς θα γίνει σαφές, αν στις παραπάνω αλλαγές, περιλαμβάνονται και θέματα πέραν του ελληνικού χρέους, όπως για παράδειγμα τα πρωτογενή πλεονάσματα, από τα οποία άλλωστε θα εξαρτηθεί και το κατά πόσον θα απαιτηθεί από την Ελλάδα να εφαρμόσει από το 2019 τη μείωση του αφορολογήτου…

SHARE