Ενδιαφέρον από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Ενδιαφέρον εκδήλωσε σήμερα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των «Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων» Μελίτης και Μεγαλόπολης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σημειώθηκε στο πλαίσιο της από 08.03.2019 «Κοινής πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής δεσμευτικών προτάσεων» που δημοσιεύθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.

SHARE