Εμπιστοσύνη CEO στην εταιρεία του: Ο Οδ. Αθανασίου αγόρασε 352.500 μετοχές Lamda

Σε αγορά 352.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, προέβη ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

Αναλυτικά:

“Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη:

– στις 17 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,40 ευρώ και συνολική αξία 18.500,00 ευρώ.
– στις 18 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,762 ευρώ και συνολική αξία 1.552.400,00 ευρώ.
– στις 19 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,918173 ευρώ και συνολική αξία 1.187.725,95 ευρώ”.

SHARE