ElvalHalcor: Στις 8/11 στο ταμπλό οι νέες ονομαστικές μετοχές

Από τις 5/11 τίθενται προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης οι μετοχές της ΕlvalHalcor, προκειμένου να ξεκινήσει, στις 8/11, η διαπραγμάτευση των νέων ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, “η εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30-9-2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την μετατροπή του συνόλου των τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι (375.241.586) κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ισάριθμες τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄αριθμ. 106722/21.10.2019 (ΑΔΑ: 97ΔΔ465ΧΙ8-9Υ0) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), κατά την συνεδρίασή της, της 31-10-2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται η 4-11-2019. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5-11-2109,  παύει η διαπραγμάτευση των ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 6-11-2019 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται για την 8-11-2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σ.Α.Τ.”.

SHARE