ElvalHalcor: Κέρδη 41,9 εκατ για τη χρήση του 2019

Η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου,όσο καιστον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς τηνσε εταιρική βάση.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcorπαρουσίασε μείωσηκατά 3,5% γιατο2019και διαμορφώθηκε σε 2.044,6εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8εκατ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίεςκινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδαδιεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.
Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.
Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ.ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων,ανήλθαν σε 145,1εκατ.  ευρώ  για  το  2019  έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό  αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018.
Από την πτώση  αυτή  επηρεάστηκαν  και  τα ενοποιημένα  κέρδη  προ  φόρων,  τόκων  και  αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι  165,2εκατ. ευρώγια το 2018.
Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019,ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσωτηςαναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

SHARE