ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διάκριση των δραστηριοτήτων σε Κλάδο Αλουμινίου και Κλάδο Χαλκού

Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και την διάκριση των δραστηριοτήτων της σε δύο κλάδους, τον Κλάδο Αλουμινίου και τον Κλάδο Χαλκού, αποφάσισε την 18.02.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία του Τομέα Έλασης Αλουμινίου και των Θυγατρικών Αλουμινίου και του Τομέα Σωλήνων Χαλκού και των Θυγατρικών Χαλκού, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, με σχετική απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. όρισε, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Αλουμινίου, τον κ. Λάμπρο Βαρούχα και, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού, τον κ. Περικλή Σαπουντζή, εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Σωλήνων Χαλκού αναλαμβάνει ο κ. Λώλος Παναγιώτης, μέχρι πρότινος Εμπορικός Διευθυντής του ίδιου Τομέα.

SHARE