ΕΛΤΡΑΚ: Μη διανομή κερδών και αντικατάσταση μελών ΔΣ ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή κερδών και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΤΡΑΚ.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη μη διανομή κερδών για τη χρήση 2018 λόγω ζημιών, ενώ παράλληλα ενέκρινε τις αντικαταστάσεις μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18 και 19 Ιουλίου 2019 αποφάσεις του ΔΣ.

Συγκεκριμένα ενέκρινε:

(α) τις αντικαταστάσεις που έγιναν δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου Πολίτη και Stephan Herron, τον δε κ. Τσοτσορό ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος και επιπλέον σαν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του κ. Herron έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,

(β) τις αντικαταστάσεις που έγιναν δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Παρασκευής Πολίτη, τον δε κ. Μητρόπουλο ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος στη θέση του κ. Χατζηδάκι, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και

(γ) την εκλογή των προσωρινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Αθανασίου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνεπώς, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

-Alexei Schreier του Gideon, Πρόεδρος του ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
-Νατάσα Κόβα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
-Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
-Κωνσταντίνος Σχοινάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
-Αθανάσιος Τσοτσορός του Ευάγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
-Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Αντίστοιχα, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας είναι η εξής:

-Αθανάσιος Τσοτσορός, Πρόεδρος
-Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μέλος
-Δέσποινα Λοΐζου, Μέλος

SHARE