ΕΛΤΟΝ: Στα 131,2 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2019

Σε 131,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2019 έναντι 132,7 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας μείωση 1,12%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 86,68 εκατ. ευρώ από 85,68 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 1,17%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2019, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρία με 15,31% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 15,49% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2018 ήταν 15,79% στην Εταιρία και 15,58% στον όμιλο). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων(EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2019 σε 7,65 εκατ. ευρώ από 7,26 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 5,38%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2019 σε 5,75 εκατ. ευρώ από 6,01 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 4,23%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 4,31 εκατ. ευρώ από 4,74 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 8,98%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 4,71 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,86% έναντι των 5,11 εκατ. ευρώ που ήταν το 2018. Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,25 εκατ. ευρώ από 3,28 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,94%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,40 εκατ. ευρώ από 3,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 2,62%.

SHARE