ΕΛΠΕ: Τι δήλωσαν τα στελέχη για τα ιστορικά αποτελέσματα 2017 ( Βίντεο)

Ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας  EBITDA στα 851 εκ. ευρώ (834 εκ. τα συγκρίσιμα), σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 14% και καθαρά κέρδη στα 372 εκ. ευρώ, συνθέτουν τη βασική εικόνα των αποτελεσμάτων του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων για το 2017.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΠΕ):

«Σήμερα ο Όμιλος ΕΛΠΕ ανακοινώνει κερδοφόρα αποτελέσματα -για τρίτη συνεχόμενη χρονιά- σημειώνοντας ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων.

Οι υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 18% και του συνολικού δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση της αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανείων και ομολόγων, επιτρέπει πλέον την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και διαμορφώνει τον πραγματικό καθαρό δανεισμό κατά τα τελευταία τρίμηνα σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ελέγξιμα επίπεδα.

Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, την διαρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το ρεκόρ κερδοφόρων αποτελεσμάτων για τρίτο στη σειρά έτος και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολογήσει το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμμα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon Mobil, η Total  και η Edison.

Επιστέγασμα της ανοδικής και διαχρονικά πλέον σταθερής κερδοφόρας πορείας του Ομίλου, αποτέλεσε η κατάταξή του μεταξύ των 100 κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών του κόσμου, επίτευγμα που επιβραβεύει τις συντονισμένες και συγκροτημένες προσπάθειες και τον σχεδιασμό της περιόδου, δημιουργεί όμως υποχρεώσεις σε όλους για εντατική συνέχιση της προσπάθειας που θα διατηρήσει τον Όμιλο στην κορυφή.

Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2022, βασισμένο στις μέχρι σήμερα επιλογές της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών, με στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του συντελούμενου ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας και να παραμείνουμε πρωτοπόρος και ο πλέον ανταγωνιστικός ενεργειακός Όμιλος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.»

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ):

«Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η μεγαλύτερη Ελληνική επιχείρηση, για τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στο  ρεκόρ παραγωγής και διάθεσης προϊόντων που ξεπέρασαν τα 16 εκατ. ΜΤ, την πρωτοφανή υπεραπόδοση των διυλιστηρίων που αυξήθηκε κατά 50%, την διεύρυνση των προμηθευτών πρώτων υλών και την διαρκή επέκταση σε νέες αγορές. Είμαστε πλέον από τους  μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων στη Ν.Α. Μεσόγειο και με υπερηφάνια ανακοινώνουμε ότι η μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοστερεάς κλίνης (FCC) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκοσμίως.

Για το 2018 οι στόχοι μας είναι, η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας με την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος ολιστικής ασφάλειας, η διατήρηση της υψηλής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων μας και η βελτιστοποίηση των εξαγωγών μας.

Η πραγματική όμως πρόκληση είναι η προετοιμασία των εξορύξεων στον Πατραϊκό και η έρευνα υδρογονανθράκων, σε πρωτόγνωρα μεγάλες περιοχές που εκτείνονται από το Ιόνιο μέχρι νότια της Κρήτης. Μια δραστηριότητα με έντονο επιχειρηματικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Τέλος, η προετοιμασία του Ομίλου για τα καύσιμα πλοίων χαμηλού θείου το 2020 και η επαύξηση της συμμετοχής στις ΑΠΕ, ολοκληρώνουν τις βασικές κατευθύνσεις της δράσης μας.

Ο Όμιλος, ισχυρότερος από ποτέ, αξιοποιώντας στο έπακρο τον εξοπλισμό και τους εργαζόμενους, ανήκει πλέον στους μεγαλύτερους ενεργειακούς Ομίλους του πλανήτη και θα μείνει εκεί.»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου):

«Τα αποτελέσματα του 2017 είναι ιδιαίτερα θετικά, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών. Με βελτίωση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και κυρίως τη λειτουργία των διυλιστηρίων, εφοδιασμού και εμπορίας πετρελαιοειδών, τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ με EBITDA στα 834 εκατομμύρια ευρώ και Καθαρά κέρδη στα €372 εκατομμύρια.

Αντίστοιχα, το 2017, αναχρηματοδοτήσαμε δάνεια ύψους άνω του 1 δις ευρώ, πετυχαίνοντας συγχρόνως και μια σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης, κατά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Πέρα από τα πετρελαιοειδή, συμμετέχουμε και στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Εκεί, με στρατηγική στοχευμένης ανάπτυξης στην αγορά λιανικής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω της ELPEDISON, καθώς και πιο δυναμικής επένδυσης στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, στοχεύουμε στην δημιουργία άλλου ενός πυλώνα δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο είμαστε στο τέλος της  διαδικασίας για την πώληση του ΔΕΣΦΑ, ενώ είναι υπό διαμόρφωση, η στρατηγική και τα επόμενα βήματα για τη ΔΕΠΑ.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν ολοκληρώσει πλέον ένα μεγάλο κύκλο στην επιχειρηματική ζωή τους, κερδίζοντας ένα «στοίχημα» που βάλαμε πριν αρκετά χρόνια για τη στρατηγική αναβάθμιση της θέσης τους, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια.

Τα οφέλη είναι προφανή σε όλους, τους μετόχους, τους εργαζομένους και φυσικά την Ελληνική οικονομία. Δουλειά μας τώρα είναι να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τα ΕΛΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή μας θέση και το εξαιρετικό στελεχιακό δυναμικό, για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα στο μέλλον.»

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ (Γενικός Δ/ντης Εφοδιασμού, Διύλισης & Πωλήσεων Ομίλου):

«Το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, τόσο για τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ όσο και για τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Η υπεραπόδοση των διυλιστηρίων είναι πάλι φέτος η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί στην ιστορία του Ομίλου.

Η παραγωγή ανέβηκε και φέτος σε επίπεδο νέων ρεκόρ. Έφθασε τα 15 εκατ. τόνους έναντι 14,8 εκατ. το 2016 και 12,8 εκατ. το 2015.

Ταυτόχρονα, η μονάδα FCC του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου αναδείχτηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο από πλευράς αποδοτικής λειτουργίας.

Η προμήθεια καταλλήλου τύπου αργών και, παράλληλα, οι επιτυχημένες εμπορικές συμφωνίες αγοράς τους, ήταν από τους βασικούς παράγοντες της υπεραπόδοσης.

Οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν σε ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τα 16,0 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 15,5 εκατ. το 2016 και 14,3 ΜΤ το 2015.

Τέλος, όσον αφορά στις πωλήσεις, τα μερίδια του Ομίλου στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι και οι εξαγωγές ανήλθαν στο 53% των συνολικών πωλήσεων.»

 

SHARE