ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ποσοστού 22,24% στην ELPEDISON

Oλοκληρώθηκε επιτυχώς η εξαγορά του ποσοστού 22,24% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνέχεια της από 20 Ιουνίου ανακοίνωσης.

Κατά  συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.

SHARE