ΕΛΠΕ: Διάθεση 51.469 ιδίων μετοχών σε 13 στελέχη

H Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, προέβη στις 08/01/2018 στη διάθεση (μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) 51.469 κοινών ιδίων μετοχών σε 13 δικαιούχους / στελέχη της, έναντι εξάσκησης 57.539 σχετικών δικαιωμάτων τους.

Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0.017% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

SHARE