Ελληνικά Καλώδια: Συμμετοχή σε μεγάλο έργο διασύνδεσης αιολικού πάρκου στην Ολλανδία

Η TenneT ανέθεσε στην κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων για το έργο Hollandse Kust (South)Alpha. Μέσω της διασύνδεσης των 700 MW θα μεταφέρεται υπεράκτια αιολική ενέργεια σε χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας στην Ολλανδία.

  Δύο αιολικά πάρκα με κοινή παραγωγική δυναμικότητα 700 MW βρίσκονται υπό κατασκευή στη ζώνη αιολικού πάρκου Hollandse Kust (South), 22 χιλιόμετρα ανοικτά της ακτής της Ολλανδικής επαρχίας της νότιας Ολλανδίας. Ο πελάτης TenneT, επιλέχθηκε από την Ολλανδική κυβέρνηση για να διαχειριστεί το υπεράκτιο δίκτυο. Η ανάθεση στην κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια αφορά στον σχεδιασμό, παραγωγή καλωδίων 200kV, υποβρύχια εγκατάσταση καλωδίων και τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου με το σταθμό υψηλής τάσης Maasvlakte. Η διασύνδεση μήκους 42 χιλιομέτρων θα εκτείνεται από τον υπεράκτιο υποσταθμό Alpha έως τον παράκτιο σταθμό του δικτύου στην περιοχή Maasvlakte 2 στο Ρότερνταμ.

Η κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια επιλέχθηκε επίσης για την παράδοση και την εγκατάσταση καλωδίων για το έργο Hollandse Kust (South) Beta. Η ανάθεση περιλαμβάνει την παραγωγή και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου καλωδίου 66kV μεταξύ της πλατφόρμας Alpha και της πλατφόρμας Beta. Η διασύνδεση Hollandse Kust (South) Alpha θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2021 και η Beta εντός του 2022.

Η συνολική αξία της ανάθεσης για τα έργα Hollandse Kust (South) Alpha και Beta που αντιστοιχεί στην Ελληνικά Καλώδια ανέρχεται περίπου στο ποσό των 105 εκ. ευρώ.

Ο Manon Van Beek, Διευθύνων Σύμβουλος της TenneT, δήλωσε: «Με αυτό το νέο έργο για το υπεράκτιο δίκτυο, για μία ακόμη φορά, σύμφωνα και με τη Συμφωνία για την Ενέργεια, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θάλασσα. Η TenneT, και ως εκ τούτου και η Ολλανδία, έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση διασυνδέσεων για επιπρόσθετα 3,5 GW από υπεράκτια αιολικά πάρκα, και συνολικά 4,5 GW το 2023».

Ο Αλέξιος Αλεξίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικά Καλώδια, δήλωσε «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς το γεγονός ότι αυτό το ιδιαιτέρως σημαντικό έργο υπεράκτιου αιολικού πάρκου ανατέθηκε στην Ελληνικά Καλώδια, σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας, τη Van Oord, χάρη στη συνδυασμένη μας ικανότητα για την προμήθεια και την έγκαιρη εγκατάσταση ανταγωνιστικών και τεχνολογικά προηγμένων καλωδιακών λύσεων. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στον στόχο της Ολλανδικής κυβέρνησης να επιτύχει για δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα συνολικά 4,5 GW έως το 2023».

O Pieter van Oord, Διευθύνων Σύμβουλος της van Oord, δήλωσε «Η υπεράκτια αιολική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μετάβασης προς την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη στην Ολλανδία. Αυτή η μείζονος σημασίας υπεράκτια διασύνδεση θα φέρει την αιολική ενέργεια στους τελικούς χρήστες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναλαμβάνουμε αυτό το έργο για την TenneT, με τον συνεργάτη μας Ελληνικά Καλώδια.

SHARE