Ελλάκτωρ: Πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών μέσω private placement

Στην πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, θα προχωρήσει η διοίκηση της Ελλάκτωρ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εντός του χρονικού διαστήματος από 13.08.2019 έως 14.08.2019.

SHARE