Εκθέσεις Morgan Stanley και J.P Morgan – Ύφεση 5,3% εφέτος, Ανάπτυξη 6,3% το 2021 – Τραπεζικές μετοχές +174%-296%!

Οι εκθέσεις για τις συνέπειες της πανδημίας στις οικονομίες, διαδέχονται η μια την άλλη και στο τέλος, αν τις διαβάσει κανείς προσεκτικά, όλες αφίενται…εις χείρας της ιατρικής ή …του Θεού. Διαβάστε τι εκτιμούν η Morgan Stanley για τις οικονομίες και η J.P.Morgan για τα περιθώρια ανόδου των τραπεζικών μετοχών και…βγάλτε συμπέρασμα. Η MORGAN STANLEY Η … Continue reading Εκθέσεις Morgan Stanley και J.P Morgan – Ύφεση 5,3% εφέτος, Ανάπτυξη 6,3% το 2021 – Τραπεζικές μετοχές +174%-296%!