Έκδοση ομολογιακού από την Βαρβαρέσος ΑΕ

Η εταιρεία Βαρβαρέσος ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν στις 10 Μαρτίου 2020 τα προγράμματα εκδόσεως κοινών εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και νέας χρηματοδότησης του επενδυτικού της σχεδίου. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν τα εξής:

– Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 6.322.988 ευρώ μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των Ομολογιούχων δανειστών, που αφορά υφιστάμενο δανεισμό με 12ετή αποπληρωμή.
– Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 2.376.077 ευρώ μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, που αφορά νέο δανεισμό για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου με 6ετή αποπληρωμή, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
– Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 1.121.575 ευρώ μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, που αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ισόποσης αξίας με την επιχορήγηση με διετή αποπληρωμή.

Ο συντονιστής της έκδοσης, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων θα υπάρξουν εξκασφαλιστικές συμβάσεις (προσημειώσεις επί των ακινήτων και του εξοπλισμού της εταιρείας, προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυρίαση μετοχών των βασικών μετόχων).

SHARE