Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την BriQ Properties

H BriQ Properties ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε ότι, σε συνέχεια της από 12 Ιουνίου 2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, προχώρησε σε σύναψη προγράμματος εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Διοργανωτής, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Eurobank Ergasias AE. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε ακίνητα και για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

SHARE