Εγκρίθηκε η απόκτηση της Μπήτρος Μεταλλουργική από τη ΣΙΔΜΑ

Την έγκρισή της για την απόκτηση από τη ΣΙΔΜΑ ΑΕ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδικότερα, η Μπήτρος Συμμετοχική αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

Η Μπήτρος Συμμετοχική ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στις 21/07/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 716/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 08/05/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από τη «ΣΙΔΜΑ ΑΕ» στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ», που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά διανομής πλατεών χαλυβουργικών προϊόντων και την αγορά διανομής επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

SHARE